news paper icon

ארכיון חדשות

בבניינים בת"א או בקיבוצים: יישובי העוטף במרתון החלטות סביב הבית הזמני

התושבים בעוטף דנים בימים אלה לאן לעבור עד לשיקום היישובים. החלטה אחת כבר התקבלה: כל הקהילה עוברת יחד. רוב הקיבוצים מעדיפים להתיישב בינתיים במרחב הכפרי. בניר עוז הכריעו בעד מעבר לבניינים בקריית גת, ברעים החליטו על תל אביב - והיו שהתבדחו: "שלא יתאהבו בחיים שם ולא ירצו לחזור" [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: לחזור", ירצו, בחיים, יתאהבו, "שלא, שהתבדחו, והיו, אביב, החליטו, ברעים, בקריית, לבניינים, מעבר, בעד, הכריעו, עוז, בניר, הכפרי, במרחב, בינתיים, להתיישב, מעדיפים, הקיבוצים, רוב, יחד, עוברת, הקהילה, התקבלה, אחת, החלטה, היישובים, לשיקום, לעבור, לאן, אלה, בימים, דנים, בעוטף, התושבים, הזמני, הבית, סביב, החלטות, במרתון, העוטף, יישובי, בקיבוצים, בת"א, בבניינים

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/yokra13682468