news paper icon

ארכיון חדשות

בניית הרציף הימי מול חופי עזה עלולה להיות אבן דרך משמעותית

מקבלי ההחלטות בישראל צריכים להבין כי המשמעות של הקמת המזח הצף בעזה היא הכרה והסכמה במשתמע להקמת נמל ימי בעזה ויצירת מסדרון שיט אליו וממנו - מה שיכול לקבל בעתיד משמעויות רחבות בהרבה [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: ynet.co.il

קטגוריה:

נושאים: בעזה, בהרבה, רחבות, משמעויות, בעתיד, לקבל, שיכול, וממנו, אליו, שיט, מסדרון, ויצירת, ימי, נמל, להקמת, במשתמע, והסכמה, הכרה, הצף, המזח, הקמת, המשמעות, להבין, צריכים, בישראל, ההחלטות, מקבלי, משמעותית, דרך, אבן, להיות, עלולה, עזה, חופי, מול, הימי, הרציף, בניית

מקור: https://www.ynet.co.il/news/article/sjblhdq1c

מאמרים קשורים