news paper icon

ארכיון חדשות

מגמה מדאיגה: האינפלציה זינקה לקצב שנתי של 2.8% באפריל - הרבה מעל הצפי; מחירי הדירות ממשיכים לעלות

בקצב חודשי עלה המדד ב-0.8% לעומת צפי של 0.6% • עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחבורה, הלבשה ודיור שעלה ב-0.6% • מחירי הדירות עלו בכ-1% [מקור]

תאריך פרסום:

מקור: globes.co.il

קטגוריה: מדד המחירים לצרכן

נושאים: הדירות, מחירי, בכ-1%, עלו, שעלה, ודיור, הלבשה, תחבורה, בסעיפי, נרשמו, בולטות, מחירים, עליות, , צפי, לעומת, המדד, עלה, חודשי, בקצב, לעלות, ממשיכים, הצפי;, מעל, הרבה, באפריל, שנתי, לקצב, זינקה, האינפלציה, מדאיגה, מגמה

מקור: https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001478770#utm_source=RSS