news paper icon

ארכיון חדשות

News Trends Israel - ארכיון חדשות / מחקר וניתוח חדשות

אתר טרנדים בחדשות ישראל, נעשה עבור Underdog Projects. אתר זה מספק ראיה מתקדמת על החדשות ותכני החדשות במדינה. ניתן לגלוש בארכיון חדשות, ארכיון ידיעות ולחקור את התהליכים והמגמות בעיתונות הישראלית. מהם הנושאים החמים ביותר באתרי החדשות וכיצד התקדמו הידיעות. מה קדם למה ומה היה בשלב מאוחר יותר.
צור קשר שילחו לי מייל

למה משמש האתר

האתר מאפשר לזהות את הנושאים החמים (על מה מדברים האנשים) בתקופת זמן. כמו לדוגמה, מה היה בכותרות, על מה דיברו העיתונים בשבוע הראשון של ינואר 2007. האתר מאפשר התבוננות מתוחכמת יותר, כמו לדוגמא, מה מוזכר בכמות הרבה ביותר בתחום הכלכלי. מעבר לכך ניתן לראות ידיעות על ציר הזמן ולנוע בתוכו, ניתן לחפש ולאחזר נתונים מארכיון החדשות ונית לראות התפלגות גרפים של הופעות מילים ולהשוות בניהן.

ניתן לחפש גם מידע על נושאים ספציפיים ולראות את רצף הזמן של נושאים באלו בחדשות.
נושאים מעניינים: גלעד שליט, מובארק, שפעת העופות, עוזי כהן, מהפכה

כיצד משתמשים באתר

בצד הימני של האתר מופיעות המילים אשר הופיעו בכמות הגדולה ביותר בתקופת זמן. ניתן לבחור תקופת זמן ע"י לחיצה על תקופת הזמן מעל. בלחיצה על אחת המילים יעלו שני גרפים, האחד מראה את כמות הופעת המילה לאורך זמן, השני מראה את הידיעות החדשותיות הקשורות למילה זו על ציר הזמן. ניתן ללחוץ על ציר הזמן ולהזיז אותו ובכך לנוע בציר הזמן ולראות ידיעות ישנות יותר. בלחיצה על אחת הידיעות בציר הזמן יפתח חלון קטן עם תקציר הידיעה וקישור ישיר אליה.

פיתוח

האתר נמצא כל הזמן בפיתוח (כאשר יש לי זמן) והתחיל לאסוף נתונים מאז 2008. מתקופה זו האתר באוויר אך במשך החודשים האחרונים לא פעל עקב תקלה בשרת האירוח. סטטוס הפיתוח הנוכחי עומד על: 70%

מקורות לחדשות